dr Wojciech Wiewiórowski Europejskim Inspektorem Ochrony Danych!

dr Wojciech Wiewiórowski Europejskim Inspektorem Ochrony Danych!

dr Wojciech Wiewiórowski rozpoczął urzędowanie na stanowisku Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. EIOD działający niezależnie, jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych.

Odpowiada również za monitorowanie i zapewnienie stosowania przepisów rozporządzenia i każdego innego aktu Unii Europejskiej odnoszącego się do podstawowych praw i wolności osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy Unii. EIOD doradza również instytucjom i organom Unii, a także osobom, których dane dotyczą, we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Stanowisko EIOD zostało ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe oraz  o swobodnym przepływie takich danych. 

Warto przypomnieć, że w czasach, kiedy dr Wojciech Wiewiórowski pełnił funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Polsce (2010-2014) pracownicy CompNet mieli przyjemność wystąpić wspólnie z ówczesnym GIODO na Klubie Informatyka prowadzonym przez WOKISS.

Więcej informacji uzyskasz klikając w link: https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/wojciech-wiewiorowski-serve-european-data_en   

Informację opracował: Krzysztof Juszczak, Dyrektor Projektu – Inspektor Ochrony Danych