Ochrona Danych Osobowych dla Kuratorów Sądowych

Ochrona Danych Osobowych dla Kuratorów Sądowych

Kurs

Bezpieczeństwo Danych Osobowych w pracy Kuratora Sądowego - Jak ustrzec się naruszeń?

Jeśli zastanawiasz się:

 • Jak bezpiecznie chronić zasoby w których posiadaniu są pracownicy ZKSS?
 • Jakie są konsekwencje naruszeń, incydentów oraz niezgodnego przetwarzania danych osobowych oraz kto je ponosi?
 • Jakie procedury, zabezpieczenia i narzędzia stosować ażeby minimalizować ryzyko konsekwencji w przypadku utraty wrażliwych danych?
 • Jakie dane może przetwarzać Kurator Zawodowy i Społeczny oraz jakie zadania w ramach ochrony danych spoczywają na Kierowniku ZSKSS?

Praktyczne odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą się w proponowanym szkoleniu.

Dane osobowe przetwarzane w codziennej pracy Kuratorów Sądowych, mają szczególną wagę, a ich wrażliwość wykracza poza standardowe zakresy, z którymi spotykamy się na co dzień. W związku z tym przetwarzanie danych przez Kuratora wymaga szczególnej uwagi i traktowania. Naruszenia w tym obszarze mogą nieść wiele dotkliwych konsekwencji, przede wszystkim dla osób objętych czynnościami Kuratora (dozorowani, nadzorowani oraz ich rodziny, bardzo często również nieletni), dla Administratora Danych – Prezesa Sądu, który odpowiada za dane przetwarzane przez Kuratorów sądowych w ramach pełnionej funkcji, ale również – dla samego Kuratora – czy to na zasadach odpowiedzialności pracowniczej (w przypadku kuratorów zawodowych) czy na drodze cywilnej (w przypadku kuratorów społecznych).

Jako firma świadcząca od wielu lat usługi Inspektora Ochrony Danych w jednostkach Wymiaru Sprawiedliwości, stykamy się na co dzień z problematyką przetwarzania danych osobowych w Sądach powszechnych i wyzwaniami jakie się z tym wiążą. Na bieżąco uczestniczymy w obsłudze naruszeń ochrony danych osobowych – wspieramy Administratorów Danych w zakresie dokumentowania i oceny wagi (analizy ryzyka) zgłaszanych naruszeń, ich notyfikacji do organu nadzorczego – zarówno do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i do Prezesa Sądu Okręgowego, a także współpracujemy z organami nadzorczymi. Dzięki temu dostrzegamy potrzebę tworzenia treści edukacyjnych zgodnych z celowym zapotrzebowaniem naszych klientów.

Na bazie kilku wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie stworzyliśmy program szkoleniowy dla grupy Kuratorów zawodowych i społecznych, który zapewni niezbędną wiedzę popartą praktyką, pozwalającą na bezpieczne przetwarzanie danych oraz posługiwanie narzędziami jakimi dysponują na co dzień Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej.

Nasi specjaliści przekażą wiedzę, która jest dostosowana do oczekiwań Prezesów Sądów, Kierowników ZKSS oraz Kuratorów Zawodowych jak i Społecznych.

Co zyskasz biorąc udział

w Kursie?

Poznaj 7 korzyści, dzięki którym lepiej zrozumiesz i skuteczniej będziesz zarządzał danymi osobowymi.

 1. Aktualizacja wiedzy
  Poszerzysz wiedzę na temat ochrony danych osobowych w codziennym funkcjonowaniu ZKSS.
 2. Minimalizacja ryzyka
  Dowiesz się, jak unikać przetwarzania nadmiarowych danych i związanych z tym zagrożeń dla ich integralności.
 3. Wsparcie ekspertów
  Otrzymasz możliwość wymiany doświadczeń oraz uzyskasz odpowiedzi na zadane pytania.
 4. Specjalistyczne przykłady 
  Dzięki doświadczeniu naszych Prelegentek otrzymasz wiedzę dopasowaną do specyfiki Twoich zadań.
 5. Niskie koszty pozyskania wiedzy
  Dzięki kursowi online nie musisz zbierać pracowników, zajmować sali, wypłacać delegacji. Dodatkowo możesz przeszkolić Kuratorów Społecznych za pomocą nagrania. Koszt jest jeden dla całej jednostki bez względu na ilość Kuratorów.
 6. Certyfikat ukończenia
  Wystawiamy certyfikat potwierdzający Twój udział w kursie.
 7. Nagranie z kursu
  Dostaniesz nagrany kurs, abyś mógł/a zawsze wrócić i odświeżyć wiedzę, gdy pojawią się wątpliwości. Ponadto, dzięki nagraniu możesz również przekazać wiedzę Kuratorom Społecznym.

Program

Kursu

 1. Przypomnienie podstawowych pojęć z ochrony danych osobowych
  a. Czym są dane osobowe
  b. Określenie administratora danych przetwarzanych przez kuratorów sądowych
  c. Czym jest przetwarzanie danych
 2. Jakie dane osobowe może przetwarzać kurator – przepisy prawa a zdrowy rozsądek
 3. Ochrona danych osobowych w praktyce:
  a. Zabezpieczenia wdrożone przez Administratora
  b. Procedury – kogo dotyczą i dlaczego należy ich przestrzegać
  c. Czym jest naruszenie ochrony danych osobowych
  Przykłady naruszeń ochrony danych w pracy kuratorów sądowych
  Terminy i sposób zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych
  Czynności, jakie należy podjąć po naruszeniu ochrony danych
  Skutki naruszenia dla osoby fizycznej i dla Administratora danych
  d. Odpowiedzialność za naruszenie
  W odniesieniu do Administratora danych
  W odniesieniu do kuratora sądowego
  e. Rola Kierownika ZKSS w procesie obsługi naruszenia ochrony danych osobowych
  f. Zapobieganie naruszeniom ochrony danych
  Rola Kierownika ZKSS w procesie ochrony danych w Zespole Kuratorskim
  Prezes Sądu a Kierownik ZKSS – korelacja w zakresie ochrony danych osobowych
  Wymiana korespondencji mailowej – jak robić to bezpiecznie pomiędzy kuratorami oraz między kuratorem a osobą objętą czynnościami kuratorskimi; rozwiązania, które Prezes Sądu może wprowadzić „od zaraz”
  Przekazywanie dokumentacji z czynności kuratora
  Portal Kuratorów Sądowych – dlaczego warto korzystać z tego rozwiązania?
  Jakie zabezpieczenia danych osobowych powinni stosować kuratorzy zawodowi
  Czego można wymagać od kuratora społecznego w zakresie ochrony danych osobowych
  Szkolenia kuratorów – dlaczego warto, z jaką częstotliwością, kto odpowiada za przeszkolenie
  Regularne sprawdzanie wiedzy, dokumentowanie przeprowadzonych szkoleń – dlaczego jest to tak istotne.
Koszt kursu: Bezpieczeństwo Danych Osobowych w pracy Kuratora Sądowego – Jak ustrzec się naruszeń?

2990 zł netto + VAT dla jednego zamawiającego Sądu Rejonowego

W cenie zawarte jest przeszkolenie wszystkich zgłoszonych osób przez jeden Sąd Rejonowy oraz przekazanie nagrania do użytku wewnętrznego zamawiającego.  

Kurs poprowadzą: Monika Kowalik oraz Agnieszka Zientek-Wolska, będące Inspektorami Ochrony Danych w Sądach Rejonowych m.in. SR Szczecin Centrum, SR Stargard, SR Goleniów, SR Gryfice, SR Gryfino, SR Choszczno, SR Łobez, SR Kamień Pomorski.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!

Koordynator Regionu:

+48 796 400 878

handel@comp-net.pl

CompNet Sp. z o. o.

[dawniej CompNet Sebastian Strzech]

 

NIP: 6653009819

REGON: 368270697

KRS: 0000695002

ul. Leszczynowa 33A, 62-500 Konin

+48 63 240 65 32

biuro@comp-net.pl

  Pozostawienie przez Ciebie danych i wysłanie formularza oznacza Twoją zgodę na skontaktowanie się w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i przekazanie szczegółów informacji, o które pytasz, z użyciem adresu e-mail lub telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, a udzielona uprzednio zgoda może być w każdej chwili wycofana. Administratorem przekazanych przez Ciebie danych jest CompNet Sp. z o. o., ul. Leszczynowa 33A, 62-500 Konin, tel. +48 63 240 65 32, biuro@comp-net.pl Więcej w Klauzuli Informacyjnej.