Moje zdanie i innych pracowników ma wpływ na firmę.