Przyjazna atmosfera i wzajemna pomoc. Regularny feedback. Doświadczenie w branży ODO. Wielkość firmy (nie jest to korporacja).