Zespół posiadający różne kompetencje, umiejętności i podejście