Możliwość rozwoju, docenianie pracownika i otrzymywany feedback, sposób pracy (kontakt z klientem), możliwość układania sobie dnia pracy.