Już prawie 60 operatorów usług kluczowych...

Już prawie 60 operatorów usług kluczowych...

Trwają intensywne prace ministerstw i KNF dotyczące wyznaczania operatorów usług kluczowych. W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych zostało wydanych 57 decyzji uznających podmioty za operatorów w najważniejszych sektorach gospodarki.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa określa najistotniejsze dla funkcjonowania Państwa sektory gospodarki: energetyczny, transportowy, bankowy i infrastruktury rynków finansowych, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę pitną (wraz z dystrybucją) i infrastruktury cyfrowej.

Jednym z najważniejszych obowiązków spoczywających na 6 ministerstwach i KNF będących organami właściwymi do spraw cyberbezpieczeństwa jest wyznaczenie operatorów usług kluczowych. Dotychczas wszczęto łącznie 327 postępowań administracyjnych, w wyniku których już 57 podmiotów otrzymało decyzję.

Poniżej przedstawiamy aktualną liczbę operatorów w poszczególnych sektorach:
– Sektor Energii – 13 operatorów,
– Sektor Transportu – 6 operatorów,
– Sektor Bankowości i infrastruktury rynków finansowych – 19 operatorów,
– Sektor Ochrony zdrowia – 12 operatorów,
– Sektorze Infrastruktury cyfrowej – 7 operatorów.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że nadal trwają analizy w poszczególnych sektorach, w związku z czym ostateczna liczba operatorów może się zmienić.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji