RODO: 2,8 mln zł. kary! Największa kara w Polsce...

RODO: 2,8 mln zł. kary! Największa kara w Polsce...

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) nałożył na spółkę Morele.net karę w wysokości ponad 2,8 mln zł.

Zastosowane przez spółkę środki organizacyjne i techniczne ochrony danych osobowych nie były odpowiednie do istniejącego ryzyka związanego z ich przetwarzaniem, przez co dane około 2 mln 200 tys. osób dostały się w niepowołane ręce. Zabrakło odpowiednich procedur reagowania na wypadek pojawiania się nietypowego ruchu w sieci – uznał Prezes UODO.

Więcej informacji i oryginalny tekst tutaj…

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl