Wakacje z RODO w placówkach oświatowych cz.VII

Wakacje z RODO w placówkach oświatowych cz.VII

Dzień dobry!
Koniec wakacji za pasem, a więc i nasz cykl „RODO wakacji” dobiega końca! Omówię dla Państwa trzy ostatnie pytania z zakresu ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.

Czy można udostępnić dane osobowe absolwentowi szkoły?
Tak, Administrator (Dyrektor) może udostępnić absolwentowi szkoły, dane uczniów z określonego rocznika lub określonej klasy (której sam był uczniem), imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres 
e-mail, telefon w celu zorganizowania zjazdu absolwentów, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wcześniej osoba, której dane osobowe będą udostępniane, wyrazi na to zgodę.

Czy mogę wykorzystać e-mail do kontaktu nauczyciela z rodzicem?
Tak, Szkoła może wykorzystać adresy e-mail do kontaktu z rodzicami, jeżeli rodzice wyrażą zgodę. Nauczyciele do e-mailowego kontaktu z rodzicami powinni korzystać ze służbowych adresów e-mail oraz odpowiednio zabezpieczać dane osobowe udostępniane w przesyłanych wiadomościach.

Czy mogę przekazać dane o uczniu organowi prowadzącemu?
Szkoła może przekazywać gromadzone przez siebie dane osobowe w postaci papierowej lub elektronicznej organowi prowadzącemu, jeżeli takie działanie ma odpowiednią podstawę prawną oraz spełnione zostały wymogi bezpieczeństwa danych osobowych. Organ prowadzący jest obowiązany przetwarzać pozyskane od szkoły dane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

Mam nadzieję, że cykl „RODO wakacje” rzucił nowe, jaśniejsze światło, nie tylko dla Dyrektorów szkół ale również dla Państwa jako rodziców, na kwestie związane z ochroną danych osobowych w oświacie.

Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci!

Monika Jędro | Kierownik Projektu w CompNet Sp. z o.o.